Služby


- příprava pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
- terénní úpravy (rovnání a svahování terénu)
- hloubení základů staveb rodinných domků
- výkopy jímek, bazénů, šachet
- přípojky, základy plotů
- bourací práce účinným hydraulickým kladivem
- výkopové a zemní práce dle požadavku zákazníka